गुणवत्‍ता नियंत्रण आदेश (संग्रह) | इस्पात मंत्रालय | भारत सरकार

You are here

मुख पृष्ठ गुणवत्‍ता नियंत्रण आदेश (संग्रह)

गुणवत्‍ता नियंत्रण आदेश (संग्रह)

क्रमांक शीर्षक प्रकाशन की तारीख विवरण
1 इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2018 20/06/2018 डाउनलोड (1.88 MB) pdf
2 स्टेनलेस स्टील उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2018 20/06/2018 डाउनलोड (1.78 MB) pdf
3 इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2018 16/02/2018 डाउनलोड (1.78 MB) pdf
4 आईएस 7904 और आईएस 14246 में संशोधन 19/01/2018 डाउनलोड (115.56 KB) pdf
5 इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2017 13/10/2017 डाउनलोड (1.6 MB) pdf
6 इस्‍पात एवं इस्‍पात उत्‍पाद (गुणवत्‍ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2013 दिनांक 15.02.2013 15/02/2013
7 इस्‍पात एवं इस्‍पात उत्‍पाद (गुणवत्‍ता नियंत्रण) द्वितीय (संशोधन ) आदेश , 2013 दिनांक 15.02.2013 15/02/2013 डाउनलोड (942.1 KB) pdf
8 संशोधित इस्‍पात एवं इस्‍पात उत्‍पाद (गुणवत्‍ता नियंत्रण ) द्वितीय संशोधन आदेश 2012 दिनांक 10.09.2012 10/09/2012 डाउनलोड (4.94 MB) pdf
9 इस्‍पात और इस्‍पात उत्‍पाद (गुणवत्‍ता नियंत्रण ) आदेश 2012 दिनांक 12.03.2012 12/03/2012 डाउनलोड (460.18 KB) pdf
10 इस्‍पात और इस्‍पात उत्‍पाद (गुणवत्‍ता नियंत्रण ) द्वितीय आदेश 2012 दिनांक 12.03.2012 12/03/2012 डाउनलोड (665.1 KB) pdf
11 इस्‍पात एवं इस्‍पात उत्‍पाद (गुणवत्‍ता नियंत्रण ) द्वितीय (द्वितीय संशोधन) आदेश 2012 दिनांक 17.10.2012 17/02/2012 डाउनलोड (390.8 KB) pdf
12 इस्‍पात और इस्‍पात उत्‍पाद (गुणवत्‍ता नियंत्रण ) द्वितीय आदेश , 2008 प्रथम संशोध 10/02/2010 डाउनलोड (883.34 KB) pdf
13 इस्‍पात और इस्‍पात उत्‍पाद (गुणवत्‍ता नियंत्रण ) द्वितीय आदेश , 2008 द्वितीय संशोधन 10/02/2010 डाउनलोड (883.34 KB) pdf
14 इस्‍पात और इस्‍पात उत्‍पाद (गुणवत्‍ता नियंत्रण ) आदेश , 2007 09/09/2008 डाउनलोड (12.39 MB) pdf
15 इस्‍पात और इस्‍पात उत्‍पाद (गुणवत्‍ता नियंत्रण ) द्वितीय आदेश , 2008 09/09/2008 डाउनलोड (12.39 MB) pdf